cropped-Insidico-Logo-bijela-pozadina.png

Moduli

Gradilišta

Gradilišta

Modul Gradilišta u Insidico aplikaciji omogućuje korisnicima detaljno praćenje i upravljanje svim aspektima njihovih građevinskih projekata. Sve informacije o gradilištima se centraliziraju na jednom mjestu, čime se olakšava organizacija i smanjuje potreba za ručnim vođenjem podataka.

Funkcionalnosti modula Gradilišta uključuju:

Korisnici mogu unijeti sve osnovne podatke o gradilištu, kao što su adresa, početak  predviđeni završetak, opis, sudionike, zaposlenike i strojeve na gradilišute

Korisnici mogu kreirati i pratiti radne zadatke koji su dodijeljeni određenim projektima ili timovima. Tako se olakšava organizacija rada i praćenje napretka na gradilištu.

Aplikacija omogućuje prikazivanje nacrta projekta te povezivanje s radnim zadacima. To olakšava razumijevanje i vizualizaciju zadanih zadataka na terenu.

Modul omogućuje korisnicima pohranu svih važnih dokumenata vezanih za gradilište, poput građevinskih dozvola, tehničke dokumentacije, i sl.

Korisnici mogu unositi radne sate svakog zaposlenika na gradilištu te pratiti ukupno vrijeme koje su zaposlenici proveli na projektu. Također modul omogućuje korisnicima praćenje radnih sati svakog stroja koji se koristi na gradilištu.

Korisnici mogu unijeti informacije o materijalnim troškovima na gradilištu,To omogućuje precizno praćenje financija i budžeta projekta.

Također modul omogućuje unos i praćenje troškova angažiranih kooperanata na gradilištu.

Korisnici mogu pratiti prihode generirane na gradilištu, bilo da se radi o prodaji ili naplati usluga. To omogućuje praćenje financijskog stanja projekta i procjenu profitabilnosti.

Zaposlenici

Modul Zaposlenici u Insidico aplikaciji pruža korisnicima sveobuhvatan način upravljanja informacijama o zaposlenicima u njihovim građevinskim tvrtkama. Omogućuje praćenje radnih sati, administraciju dokumentacije, upravljanje godišnjim odmorima i bolovanjima.

Korisnici mogu unijeti sve osnovne podatke o zaposlenicima, kao što su ime, prezime, kontakt informacije, radno mjesto i ostale relevantne informacije.

Modul omogućuje korisnicima praćenje radnih sati svakog zaposlenika. Prikaz radnih sati može biti u obliku grafičkog prikaza za vizualizaciju ukupnih radnih sati tijekom određenog razdoblja ili u obliku tablice za detaljniji pregled radnih sati po projektima.

Korisnici mogu pohraniti sve relevantne dokumente o zaposlenicima, kao što su ugovori o radu, platne liste, dozvole ili certifikati. To omogućuje jednostavan pristup svim dokumentima na jednom mjestu.

omogućuje korisnicima unos troskova radnog sata za svakog zaposlenika. To uključuje sve troškove povezane s radom zaposlenika, kao što su satnica, naknade, dodaci ili putni troškovi.

Korisnici mogu upravljati evidencijom godišnjih odmora i bolovanja za svakog zaposlenika. Modul omogućuje unos i praćenje iskorištenih slobodnih dana.

Vozila i strojevi

Vozila i strojevi

Modul Vozila i Strojevi u Insidico aplikaciji omogućuje korisnicima detaljno praćenje i upravljanje vozilima i strojevima koja se koriste u građevinskim tvrtkama. Pruža sveobuhvatne informacije, omogućuje praćenje troškova i potrošnje, te vodi evidenciju dnevnika vožnje ili tablice radnih sati.

Korisnici mogu unijeti sve relevantne informacije o vozilu ili stroju, uključujući marku, model, registarsku oznaku, godinu proizvodnje, te ostale tehničke karakteristike.

Modul omogućuje korisnicima praćenje korištenja stroja. Grafikoni vizualno prikazuju korištenje tijekom određenog vremenskog razdoblja, što korisnicima omogućuje uvid u efikasnost i produktivnost strojeva.

Korisnici mogu pohraniti sve relevantne dokumente. To omogućuje jednostavan pristup svim dokumentima na jednom mjestu.

Korisnici mogu pratiti sve troškove vezane uz vozila i strojeve, uključujući troškove goriva, servisa, registracije i osiguranja. To omogućuje bolju kontrolu financijskih aspekata voznog parka i identifikaciju potencijalnih ušteda.

Modul omogućuje unos točnih podataka o svakoj vožnji, uključujući vrijeme i kilometražu, opis rute i svrhu vožnje. Ovi podaci se pohranjuju i mogu se pregledati kako bi se pratila upotreba vozila za određene projekte ili gradilišta.

Modul omogućuje unos radnih sati za svaki stroj. Korisnici mogu pratiti koliko sati je svaki stroj radio na određenom projektu ili gradilištu, što pomaže u praćenju produktivnosti i upravljanju raspoređivanjem strojeva.

Kooperanti

Modul Kooperanti u Insidico aplikaciji omogućuje korisnicima praćenje i upravljanje suradnjom s kooperantima u građevinskim projektima. Pruža detalje o svakom kooperantu, evidenciju povijesti suradnje, kao i mogućnost pohrane dokumentacije koja se odnosi na svakog pojedinog kooperanta.

Korisnici mogu pregledati povijest suradnje s kooperantima, uključujući informacije o prethodnim projektima, plaćanjima, i ostalim detaljima. Ovo omogućuje korisnicima da prate i analiziraju svoje poslovne odnose s kooperantima.

Modul pruža graficki prikaz plaćanja kooperantima, što omogućuje korisnicima da brzo i jasno vide koliko su platili kooperantima tijekom određenog razdoblja. To olakšava praćenje troškova i financijsku analizu suradnje s kooperantima.

Korisnici mogu pohraniti svu relevantnu dokumentaciju o kooperantima na jednom mjestu, uključujući ugovore, certifikate, dozvole i ostale potrebne dokumente. Ovo čini upravljanje dokumentima jednostavnim i olakšava pristup informacijama o kooperantima.

Financije gradilišta

Financije gradilišta

Financije u Insidico aplikaciji omogućuje korisnicima detaljno praćenje financijskih aspekata njihovih građevinskih projekata. Pruža uvid u troškove, prihode, profitabilnost i financijsko stanje projekata, što korisnicima pomaže u donošenju informiranih odluka i upravljanju financijama na učinkovit način.

Korisnici mogu pratiti i analizirati sve troškove povezane s projektima, uključujući materijalne troškove, troškove kooperanata, troškove vozila i strojeva, troškove rada zaposlenika i ostale relevantne troškove. Ovo omogućuje korisnicima da imaju jasan uvid u financijsku stranu svojih projekata.

Modul omogućuje korisnicima praćenje prihoda generiranih kroz projekte. Korisnici mogu vidjeti ukupan prihod, prihod po projektu, kao i prihod po određenim kriterijima. To pruža korisnicima jasnu sliku o prihodima i pomaže u analizi profitabilnosti projekata.

Korisnici mogu koristiti modul Financije za analizu profitabilnosti svojih projekata. Modul pruža alate za izračunavanje profita ili gubitka za svaki projekt, što korisnicima omogućuje da vide je li projekat donio profit ili gubitak. Ovo je korisno za praćenje performansi projekata i donošenje strateških odluka.

Dogovorite svoju online prezentaciju!

Izaberite datum i vrijeme koje Vama odgovara.

Registracija

Nakon unosa podatka kontaktirat ćemo Vas kako bismo kreirali Vaš Insidico korisnički račun.